Oryginally published at my personal website: patryk.it

Hi guys! I should apologize to you for that I’m not writing too often. It’s because Autumn is not my favorite time of the year; meh.

I’m after my first quarter worked as Elixir engineer. Does it was easy for me? No. Changing language from PHP to Java? Why not! PHP to C#? Let’s go for it! But learning functional concepts is something more than changing your daily toolset from the wood hammer into the metal hammer. It’s about how are you looking at the problems from a higher level.

In object-oriented languages…


Oryginally published at my personal website: patryk.it

Elixir coding tools

Hi! I was trying to write something about Elixir for the last week, but… you know what will happen if you found a new IDE and trying to customize everything to be so useful for yourself. So! I have wasted about 6 hours configuring my code editor. I am simply a master of procrastination. Thanks to this — I can give you this story. Enjoy reading!

I love being an IDE’s power user

In the last years, I was working with amazing IDE’s like PHPStorm, IntelliJ, or GoLand — they were so powerful, ergonomic, and they increased my productivity with…


Oryginally published at my personal website: patryk.it

Today’s post is not a story, it’s just a collection of links to the interesting resources that could be useful for you in this epic journey.

Image for post
Image for post

Books

Actually, I’ve read only two books about Elixir-lang. Both of them were pretty good so I’d like to recommend to you to read both.

  • Programming Elixir ≥ 1.6: Functional > Concurrent > Pragmatic > Fun” — Dave Thomas. The biggest advantage of this book is that — it was written for the people that came from the OOP world. I think you are one of them, so…


In this series, I would like to share with you my journey of changing the technological stack from object-oriented PHP with all the fancy stuff into the pragmatic choice that is Elixir language.

Oryginally published at my personal website: patryk.it

Hi everyone! Welcome to my first post from the “From PHP to Elixir” series about changing the paradigm and programming language. I’d like to present to you my way to start learning a new tool that is the Elixir.

Beginning of the story

When and where has it started? I was participating in the Domain-Driven Design Warsaw group meeting and there was a presentation from Sebastian Gębski about “DDD — the lost chapters”. It was not only about the DDD, but Sebastian also threw a few flavors about the Elixir language into the presentation. He just showed…


Oryginally published at my personal website: patryk.it

Hi there! This article is mostly for people who, like me some time ago, are looking for information on how to configure Messenger for applications based on CQRS architectural pattern. To be honest, Messenger is my favorite SF component.

So at first — what is a CQRS? It’s the acronym of Command-Query Segregation Responsibility. In simple words — you’re split write-model from the read-model. That’s an approach first described by Greg Young.

Read-Model is the part of your application that is reading (wow?!) something from the source (eg. database, files, etc.). …


The post was originally published on my website patryk.it.

I have written about an error topic about two years ago. From this time some things in my mind have changed and that’s totally fine. I feel I’m just a better engineer from this time. Okay, so what’s happened to me so I am writing again about the same thread? I want to share with you my observations of how people are working with exceptions — what are the mistakes etc. The examples will be in PHP, but I think you can easily translate the problems into your favorite object-oriented programming…


The post was originally published on my website patryk.it.

Hi! I wrote this post to make it easier for you to test your PHP application. The first two tricks are related to the Symfony web framework and functional/integration testing in this framework, but the second one is a pattern that every PHP engineer should know. You can treat this article as a note created for me from the past. It’s also time-capsule for me from the future if I forget how to work with Symfony testing services. Mr. …


Ten post został oryginalnie opublikowany na moim blogu patryk.it

Hej! Chciałbym w tym wpisie poruszyć temat optymalizacji naszych ukochanych aplikacji. Większość porad może znaleźć tutaj odzwierciedlenie jedynie w web aplikacjach, ale w dalszym ciągu zachęcam do lektury. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię gdy strony WWW działają szybko – na tyle szybko, abym nie musiał rozmyślać nad losami świata pomiędzy ładowaniem kolejnych podstron. Sposobów optymalizacji, podejść do optymalizacji mamy tutaj nieskończoność. Niektóre oczywiście są lepsze – inne gorsze. …


Cześć! Nie, to nie wpis sponsorowany na temat pewnej gry tylko moje przemyślenia na temat nauki i zdobywania wiedzy. Wydaje mi się, że wielu z Was — szczególnie będących na początku swojej kariery — może interesować temat rozwoju kariery w branży IT. Postaram się przybliżyć Wam moje sposoby, które U MNIE DZIAŁAJĄ i sprawiają, że jestem w stanie nieustannie uczyć się czegoś nowego.

Image for post
Image for post

Książki są ważne…

Na temat samych w sobie książek napisałem już jeden wpis, który znajdziecie tutaj, ale tym razem spróbuję przybliżyć Wam mój sposób do książkowej nauki i wyciągania z nich samego mięsa. Po pierwsze nie czytaj wszystkiego co wpadnie…


Ten post został oryginalnie opublikowany na moim prywatnym blogu patryk.it

Cześć, chciałbym podzielić się z Wami moimi opiniami na temat książek, które przeczytałem w tych kilku miesiącach 2019 roku. Nie było ich jakoś niesamowicie dużo, ale wydaje mi się, że parę fajnych pozycji udało mi się zaliczyć i oznaczyć jako przeczytane na moim Kindlu. Tak naprawdę to tylko kilka książek, które przeczytałem od lutego/marca, ale wydaje mi się, że to odpowiedni moment na tego typu podsumowanie; nazwijmy je podsumowaniem półrocznym.

Kindle?

Generalnie zawsze uważałem, że książka w innej formie niż papierowa to bezsens i nie ma opcji, abym coś takiego zechciał…

Patryk Woziński

Author of patryk.it / product Engineer with many years of experience in creating and designing web applications. #DDD #TDD freak

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store